Kalite ve Gıda Güvenliği Politikamız

Zeytinyağı üretimi ve satış pazarlamasında öncü ve vizyon sahibi bir kuruluş olarak;
Yasal hükümlere ve mevzuatlara uygun,

Müşteri şartları ve gıda güvenliği şartlarını yerine getirmek üzere;
Müşteri memnuniyeti odaklı,
Teknoloji ile uyumlu,
Kalite ve gıda güvenliği yönetim sistemiyle ilgili dokümanları oluşturarak ve tüm personeline açıklayarak tanımlanmış şekliyle uygulamak ve devamlılığını sağlamak,
Kalite ve gıda güvenliği yönetim sistemi hedeflerine ulaşmak için sürekli olarak uygunluğu ve gözden geçirmeyi kontrol etmek, ölçülebilir hedeflerle sürekli iyileştirme yapmak,
Din, dil ve ırk ayrımı yapmaksızın, çalışan memnuniyetini ve adaletini sağlayıp tüm sorumluluklarını yerine getirerek,
Tüm çalışanları tarafından benimsenmiş,

Kalite ve gıda güvenliği hedefleriyle sadece yurtiçinde değil dünyada da örnek bir kuruluş olmaktır.