Pirina Yağı

Pirina Yağı

Pirina yağı zeytinyağı eldesinden sonra kalan zeytin posanın su ilavesiyle tekrar işlenmesi, ya da yaygın olarak uygulandığı gibi, kurutularak çözücü ekstraksiyonuna tabi tutulmasıyla elde edilen yağdır. Zeytin posasından elde edildiği için, zeytinyağı gibi meyve yağları sınıfına girmektedir.

Pirina Yağı Çeşitleri

Pirina yağı: Rafine pirina yağı ve doğrudan tüketime uygun natürel zeytinyağları karışımından oluşan, serbest yağ asitliği oleik asit cinsinden her l00 gramda 1,0 gramdan fazla olmayan yağdır.
Rafine Pirina Yağı: Ham pirina yağının doğal trigliserid yapısında değişikliğe yol açmayan metotlarla rafine edilmeleri sonucu elde edilen ve serbest yağ asitliği oleik asit cinsinden her l00 gramda 0,3 gramdan fazla olmayan yağdır. Rafinasyonda amaç, yağın yapısına ve faydalı minör bileşenlere (tokoferol, squalen, sterol gibi) zarar vermeden, yağın bünyesinde bulunan, depolama, ısıl stabilite ve tüketici beğenisine olumsuz etki yapabilen bileşenleri mümkün olduğunca yağdan uzaklaştırmaktır.

Pirina Yağlarının sıcak yemek ve kızartmalar da kullanılmasını tavsiye ediyoruz.