Zeytinyağı

Zeytinyağı; Sadece zeytin ağacı, Olea Europaea L. meyvelerinden elde edilen yağlardır.

Zeytin Ağacı; Akdeniz bölgesin de yetişen kutsal bir ağaçtır. Tanrının insanlara verdiği en değerli hediyelerdendir. Tüm semavi kitaplarda yer almaktadır. Zeytin ağacının ortalama ömrü 300-400 yıl arasında olup 3.000 yaşında olan ağaçlara da rastlanmaktadır. Bu yüzden zeytin ağacı ölümsüz ağaç, hayat ağacı olarak isimlendirilmektedir. Zeytin ağacının anavatanı Mezopotamya olup, oradan da Akdeniz ülkelerine yayıldığı belirtilmektedir. Bu yüzden zeytin ağacının tarihi insanlık tarihi kadar eski olup tarihin her safhasında Akdeniz de kurulan bütün uygarlıkların vaz geçilmez bir parçasını oluşturmuştur. Zeytin ağacının meyvesinden, yaprağından ve yağından çeşitli amaçlar için faydalanılmaktadır.

Zeytinyağı Çeşitleri;

Natürel zeytinyağı: Zeytin ağacı meyvesinden doğal niteliklerinde değişikliğe neden olmayacak bir ısıl ortamda, sadece yıkama, dekantasyon, santrifüj ve filtrasyon işlemleri gibi mekanik veya fiziksel işlemler uygulanarak elde edilen; kendi kategorisindeki ürünlerin fiziksel, kimyasal ve duyusal özelliklerini taşıyan yağları ifade eder.

a) Natürel Sızma Zeytinyağı: Doğrudan tüketime uygun, serbest yağ asitliği oleik asit cinsinden her 100 gramda 0,8 gramdan fazla olmayan yağlar,

b) Natürel Birinci Beytinyağı: Doğrudan tüketime uygun, serbest yağ asitliği oleik asit cinsinden her 100 gramda 2,0 gramdan fazla olmayan yağlar,

c) Ham zeytinyağı/Rafinajlık: Serbest yağ asitliği oleik asit cinsinden her 100 gramda 2,0 gramdan fazla olan veya duyusal ve karakteristik özellikleri bakımından doğrudan tüketime uygun olmayan, rafinasyon veya teknik amaçlı kullanıma uygun yağlar olarak sınıflandırılır.

Natürel Sızma ve Natürel Birinci Zeytinyağlarının,

Salatalarda ve soğuk yemeklerde kullanılmasını, sıcak yemeklerin ise pişmesine yakın üstüne dökülmek suretiyle kullanılmasını tavsiye ediyoruz.

Rafine Zeytinyağı: Ham zeytinyağının doğal trigliserid yapısında değişikliğe yol açmayan metotlarla rafine edilmeleri sonucu elde edilen ve serbest yağ asitliği oleik asit cinsinden her l00 gramda 0,3 gramdan fazla olmayan yağdır.

Riviera Zeytinyağı: Rafine zeytinyağı ile doğrudan tüketime uygun natürel zeytinyağları karışımından oluşan ve serbest yağ asitliği oleik asit cinsinden her l00 gramda l,0 gramdan fazla olmayan yağdır.

Rafine ve Riviera Zeytinyağlarınınsıcak yemek ve kızartmalarda kullanılmasını tavsiye ediyoruz.